Từ 15/6 tiến hành đo thời gian giải phóng hàng hóa xuất nhập khẩu

Từ 15/6, Tổng cục Hải quan sẽ triển khai thực hiện đo thời gian giải phóng hàng hóa (phần việc thuộc trách nhiệm của hải quan), theo kế hoạch đã được Bộ Tài chính phê duyệt…
hải quan hà nội
Cán bộ Hải quan Hà Nội kiểm tra hồ sơ hàng hóa XNK của DN. Ảnh: Hải Anh

Theo đó, Tổng cục Hải quan đã yêu cầu các đơn vị hải quan triển khai thực hiện việc đo một cách khách quan, chính xác; chỉ rõ được trách nhiệm của từng bộ, ngành liên quan đến thời gian thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu (XNK).

Theo kế hoạch, việc đo thời gian giải phóng hàng hóa liên quan và bao gồm: thời gian kiểm tra chi tiết hồ sơ hải quan, thời gian kiểm tra thực tế hàng hóa, thời gian hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế, thời gian làm thủ tục qua khu vực giám sát hải quan.

11 chi cục trực thuộc 7 cục hải quan tỉnh, thành phố tham gia đo thời gian giải phóng hàng hóa năm 2015 là: Hải Phòng 4 chi cục; TP. Hồ Chí Minh 2 chi cục; Hà Nội 1 chi cục; Lạng Sơn 1 chi cục; Quảng Trị 1 chi cục; Tây Ninh 1 chi cục; Bà Rịa- Vũng Tàu 1 chi cục.

Căn cứ kết quả thu nhận được, Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) sẽ kiến nghị Chính phủ các giải pháp, hành động cụ thể nhằm rút ngắn thời gian giải phóng hàng hóa XNK.

Kết quả đo thời gian thông quan hàng hóa năm 2013, được Tổng cục Hải quan công bố vào tháng 9/2014 cho thấy, phần công việc giải quyết thủ tục hải quan chỉ chiếm 28%/ tổng thời gian giải phóng hàng hóa; 72% còn lại liên quan đến thủ tục kiểm tra chuyên ngành của các bộ, ngành, cơ quan chức năng khác.

Theo Hải Anh/Thời báo Tài chính