THỬ TÀI KIẾN THỨC LOGISTICS – NHẬN NGAY HỌC BỔNG

Câu hỏi kỳ 02: “THỬ TÀI KIẾN THỨC CỦA BẠN”
Phần thưởng là: SUẤT HỌC BỔNG TRỊ GIÁ 50% KHÓA HỌC (dành cho khóa học XNK khai giảng ngày 15/08/2016)
số lượng suất học bổng: KHÔNG GIỚI HẠN

NỘI DUNG CÂU HỎI NHƯ SAU:

“Một người PHÁP gửi 10 thùng rượu Vang loại I (loại 1000 lít) sang Mỹ lần lượt qua hai người vận chuyển và đánh dấu lô hàng của mình là X (ký hiệu vận tải trên 10 kiện), đây là ký hiệu La Mã. Trong suốt quá trình vận tải thì người vận chuyển thứ nhất lấy mất một thùng rượu, và sang đến người vận chuyển thứ hai thì anh này lấy cắp 03 thùng nữa nhưng cũng không bị phát hiện.

Câu 1: Làm thế nào để người vận chuyển số 1 và vận chuyển số 2 ăn cắp hàng hóa mà không bị ai phái hiện cả (trừ một mình họ).

Câu 2: Để phòng tránh việc hàng hóa bị mất cắp thì chủ hàng cần làm gì?”

CÁC BẠN HÃY GỬI CÂU TRẢ LỜI CỦA CÁC BẠN VỀ CHO TRUNG TÂM Theo địa chỉ sau: https://goo.gl/forms/v4glhn0l5MFQQmUj2

CÁC BẠN NHỚ GỬI CÂU TRẢ LỜI VỀ TRƯỚC NGÀY 10/08/2016 NHÉ!

TRÂN TRỌNG!